šnipas


šnipas
1 šnìpas sm. (4) Š, , NdŽ, Snt, Ig, , (2) Brt, Mrj 1. Š, L, Rtr, 495, NdŽ, , Švn, Alvt, VšR, Grš, Krs, Šmn snukio galas, knyslė (ppr. kiaulės): Kiaulė su šnipù išknisė visą diendaržį Mžš. Reikia kiaulei dratas invert, o tai šnipù visą tvartą išrausė Vs. Kiaulės su purvinais šnìpais išterliojo naujuosius vartus Vl. Nemušk per šnìpą – užmuši Dkš. Visų mūs kiaulių šnìpų galiukai juodi Br. Linksmi, judrūs šerniukai visur kaišiojo savo šnipus . Kirstuko snukutis ilgas, labai judrus, užsibaigia plonu šnipeliu . Tau išviriau paršo šnipùką, imk su krienais – gardu Krok.snukis: Užpuolė šuva, tai kirtau per šnìpą, ir nubėgo Kt. ^ Mato katinas pieną, ale šnìpas trumpas Krs. 2. Rtr, L, NdŽ, , Všt, Snt menk. nosis, burna: Kai gausi par šnìpą, tai nutilsi! Skr. 3. Rtr, L, snapas: Kaulo burna, mėsos barzda. – Šnìpas gaidžio MitII196. 4. kepurės priekaktis, snapas: Dabar iš po karininko kepurės siauro šnipo įtemptai žiūrėjo veik nemirksėdamos žvarbios paukščio grobuonies akys Pt. 5. arpo ausis: Atkask grūdus iš po šnìpo Grš. 6. J, , NdŽ, Btr, Drs, Žž, PnmA, Rmš, Plut sloga: Jau musėt šnìpas suėmė: galvą sopa, karštis krečia Krn. Peršalau ir gavau baisų šnìpą Vv. Dabar serga šnipaĩs Auk.
◊ sàvo šnìpą kìšti rūpintis svetimais reikalais: Ko čia kišì sàvo šnìpą Škt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • šnipas — 3 šnìpas sm. (4) Š, NdŽ, DŽ1, KŽ, (2) DŽ, NdŽ, Krš, Mšk, ė sf. (2) Š, DŽ, NdŽ, Krš, Mžk; L, LL249, Rtr slaptas agentas, kuris stengiasi sužinoti ir perduoti kitai valstybei karines, ekonomines ir kitokias svarbias valstybines paslaptis: Kitoks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šnipas — šni̇̀pas dkt. Iš šaliẽs i̇̀šsiųstas dar vienas ùžsienio šni̇̀pas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šnipas — 2 šnìpas sm. (4) žr. šnibždas: ^ Šnìpas namus gadina Km …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Шнипас, Миндаугас — Миндаугас Шнипас Mindaugas Šnipas …   Википедия

  • Deleted in Colorectal Cancer — Deleted in colorectal carcinoma Rendering based on PDB 2ED7 …   Wikipedia

  • knyslė — knyslė̃ sf. (4) 1. kiaulės nosis, šnipas: Reik įsukti kiaulei į knyslę drotį Ms. Už knyslė̃s užnera KlvrŽ. Duok par knỹslę Slnt. O jeigu knyslę ir įkiš į geldą, tai, lyg užrišti būtų, nasrų negalėję atidaryti I.Simon. Pati knyslė̃ kiaulės įvilta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šnipis — 1 šnìpis (plg. vok. Schnippe) sm. (2) 1. NdŽ, Als, Ms smailus kampas, žambas. 2. Kos55, NdŽ iškyšulys, ragas: Gyveno žemės šnipė[je], į Uksinę marę įsikišusiame S.Dauk. 3. NdŽ, Brs indo latakėlis, snapas: Puodukas be šnipio – negaliu gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvalgūnas — žvalgū̃nas, ė smob. (2) KŽ; M žvalgas, šnipas: Neužilgo (= netrukus) pasirodė ir rusų žvalgūnai LTR. Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis įtarė, kad Mikalojus Pacas – dėdės vyskupo šnipas ir žvalgūnas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Serpin — Serpins are a group of proteins with similar structures that were first identified as a set of proteins able to inhibit proteases. The name serpin is derived from this activity serine protease inhibitors. [cite journal |author=R. Carrell and J.… …   Wikipedia

  • Caspase 10 — Caspase 10, apoptosis related cysteine peptidase, also known as CASP10, is a human gene. PBB Summary section title = summary text = This gene encodes a protein which is a member of the cysteine aspartic acid protease (caspase) family. Sequential… …   Wikipedia